میوه گواوا برای درمان بیماری زیر مفید است :

قابض – ضد اسهال – درد معده – رفع ناراحتی پوستی – جرب – زخم – قاعده آور – دیابت – نرم‌کننده سینه و…
گواوا:
۱٫ گواوا در شمال ایران کاشته می‌شود و به نام گواوا می‌شناسند. در جنوب اشتباهاً
آنرا زیتون می‌خوانند. این درختچه همیشه سرسبز است.
۲٫ میوه گواوا قابض است.
۳٫ در چین و فیلیپین از جوشانده برگ و پوست و ساقه بعنوان ضد اسهال استفاده می ‌شود.
۴٫ از جوشانده برگ آن برای درمان درد معده استفاده می ‌شود.
۵٫ شستشو با جوشانده آن برای رفع ناراحتی پوستی، جرب و زخم به کار می ‌رود.
۶٫ جوشانده برگ و پوست آن قاعده آور است.
۷٫ میوه آن برای دیابت مفید است.
۸٫ میوه آن نرم کننده سینه است.
۹٫ میوه آن تقویت کننده و حاوی ویتامینB است.