علایم شایع نیش حشرات ورم موضعی گرم , خارش و دردمیباشد.

درمان نیش حشرات با طب سنتی:

  1. مقداری اسفناج را بکوبید و بر روی موضع گزیدگی قرار بدهید.
  2. برگ به را بکوبید تا له شود و بر موضع گزیدگی قرار بدهید.
  3. سیر را بکوبید تا له شود و بر روی موضع گزیدگی قرار بدهید.
  4. اسفناج پخته را بصورت ضماد بر موضع گزیدگی قرار بدهید.
  5. بر روی موضع گزیدگی آبلیمو بمالید.