به تصویر بالا دقت کنید,دست سمت چپ بزرگتر ( پرتر ) از دست سمت راست است و منظور از بیماری آماس آب آوردگی بدن است( دست سمت چپ دچار آب آوردگی شده است ).

نحوه درمان آماس و یا آب آوردگی بدن :

  1. مقدار ۵۰ گرم کاکل ذرت را با ۶ لیوان آب به مدت زمان ۵ دقیقه بجوشانید و بعداز صاف کردن میل کنید.
  2. روغن هسته تلخ زرد آلو بسیار مفید است.
  3. برای فروکش کردن ورم,ضماد برگ تازه خار مغیلان را استفاده کنید.
  4. صمغ درخت سقز را با روغن زیتون مخلوط کنید بسیار مفید میباشد.
  5. تخم جعفری را جوشانده و از صافی رد کنید و روزانه ۳ فنجان آب آن را میل کنید.